แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำก่ำ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 28/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ 22/09/2022
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก( ภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ 19/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้า) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๕ 01/09/2022
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 05/08/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ แห่ง 25/07/2022
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน สถานที่ดำเนินการ ๑๕ จุด 07/07/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 19 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 16/06/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ 23/02/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ 20/01/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดลงเรือ ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับดิน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 06/01/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สำนักสงฆ์ธรรมนิติ - วัดวังขอนแดงและไหล่คลองส่งน้ำไปกรมชลประทาน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ 06/01/2022
อาหารเสริม(นม) เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน ๘.๙๓๒ กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง 30/12/2021
อาหารเสริม(นม) เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน ๓๘.๔๕๔ กล่อง โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง 30/12/2021
อาหารเสริม(นม) เป็นนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด จำนวน ๘,๓๕๒ กล่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 30/12/2021
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สำนักสงฆ์ธรรมนิมิต - วัดวังของแดงและไหล่คลองส่งน้ำสายไปกรมชลประทาน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ 23/12/2021
ซ่อมแซมทางลาดลงเรือ ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับระดับดิน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 23/12/2021
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สำนักสงฆ์ธรรมนิมิต - วัดวังของแดงและไหล่คลองส่งน้ำสายไปกรมชลประทาน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ 23/12/2021
ซ่อมแซมทางลาดลงเรือ ลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับระดับดิน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 23/12/2021
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สำนักสงฆ์ธรรมนิมิต - วัดวังของแดงและไหล่คลองส่งน้ำสายไปกรมชลประทาน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ 23/12/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลน้ำก่ำ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำก่ำ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรริมคลองส่งน้ำเชื่อมหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑,บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓,บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐,และบ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรริมคลองส่งน้ำบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ถึงหอปู่ตา บ้านทู้ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างโครงการขุดลอก (เหมืองคันนน้ำสาธารณประโยชน์) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรริมคลองส่งน้ำบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ถึงหอปู่ตา บ้านทู้ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรริมคลองส่งน้ำบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก( ภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะคันสีเขียว ๐๓ สายบ้านทู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๖๒๔ นครพนม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะคันสีเขียว ๐๓ สายบ้านทู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรริมคลองส่งน้ำบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ถึงหอปู่ตา บ้านทู้ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะคันสีเขียว ๐๓ สายบ้านทู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าสีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน บต ๙๕๘๔ นครพนม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน บต 3206 นครพนม ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน ตพ 644 กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมระดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๒๑๓๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกและบานเลื่อนทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่บ้านและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
เหมาซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่บ้านและสถานีสูบน้ำ 29/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2022
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
จ้างเหมารถกระบะรับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทะเบียน ตพ ๖๔๔ กทม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่