การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...

รายงานผลในภาพรวมของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ตามนโยบาย No Gift Policy ในปี 2566

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย งดการให้ไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

   

Continue Reading...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด

Continue Reading...

วางนโยบาย สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ …

Continue Reading...

วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ E-Services

Continue Reading...

มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีบัญชี Promptpay (รับเงินสด)

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...