การประชุมและประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น เป็นต้นไป คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำและสัดส่วนประชาคม ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเขตตำบลน้ำก่ำ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

แผน เพิ่มเติม

 

Admin Namkam

Share: