ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายนางสาว ไพรวัน แสงสุวรรณ์

ในวันที่ 29  พฤษภาคม 2566 นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ ได้มอบหมายให้ พ.จ.ต.ธวัชชัย แสงอรุณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายนางสาว ไพรวัน แสงสุวรรณ์ หมู่ 6 ต.น้ำก่ำ เพื่อประสานงานและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ

Admin Namkam

Share: