ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างโรงน้ำพรทิพย์) หมู่ที่ 18 บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวังน้ำก่ำรีสอร์ท) หมู่ที่ 17 บ้านน้ำก่ำน้อย

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเลียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำก่ำใต้

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading...

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำก่ำใต้

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายฯ โครงการวางท่อระบายน้ำในเขตทาง (สายเชื่อมบ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา – บ้านสระพังทอง) หมู่ที่ 18 บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา

Continue Reading...

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 ศูนย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 ศูนย์ ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...