ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างโรงน้ำพรทิพย์) หมู่ที่ 18 บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวังน้ำก่ำรีสอร์ท) หมู่ที่ 17 บ้านน้ำก่ำน้อย

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเลียบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำก่ำใต้

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading...

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ )

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำก่ำใต้

Continue Reading...

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายฯ โครงการวางท่อระบายน้ำในเขตทาง (สายเชื่อมบ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา – บ้านสระพังทอง) หมู่ที่ 18 บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา

Continue Reading...

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Continue Reading...

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ )

Continue Reading...