ตาราง บก.06 (โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกฯ ขนาด 120 ลิตร)

Continue Reading...

ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนา…

Continue Reading...

ขอเชิญชวน ร่วมฝึกอบรม โครงการ “ผู้ตรวจสอบอาคาร” จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

Continue Reading...

ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรม “การใช้คอมฯ เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบฯ”

    คลิ๊กดาวน์โหลดเอ…

Continue Reading...

ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1)

   

Continue Reading...

ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565

  Download เอกสารแบบ…

Continue Reading...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคำผักแพว หมู่ 8

ดาวประกาศเผยแพร่แผนการจัด…

Continue Reading...