วางนโยบาย สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นำโดย นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญชวนบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำก่ำทุกระดับ  ร่วมประชุมประจำปี 2567 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมองค์กร เป็นการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบาย การสร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ/กระเช้า ประจำปี 2567 ในทุกโอกาส”  ให้รับเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการอวยพรต่อหน้า หรือในสื่อออนไลน์แทน

Admin Namkam

Share: