ร่วมกันถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะผู้บริหาร และบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำก่ำทุกระดับ ได้ประกาศแนวปฏิบัติของหน่วยงาน และร่วมกันถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ “ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในหน่วยงานให้บุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เกิดเป็นค่านิยมของหน่วยงานอย่างยั่งยืน

Admin Namkam

Share: