คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ เข้าตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้

ทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายอุดโต บูระพา อายุ 79 ปี ณ บ้านเลขที่ 49 บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ต.น้ำก่ำ เพื่อบันทึกข้อมูล และดำเนินการช่วยเหลือชาวตำบลน้ำก่ำต่อไป

Admin Namkam

Share: