กองช่างเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ออกซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

เมื่อวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม 2565 นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ และ นายภิศักดิ์สัน เสโนฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส้นบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 19 ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้รับการแก้ไขมานาน

โดยเส้นทางดังกล่าวนั้น เป็นเส้นทางที่ประชาชนจะใช้สัญจรประจำ เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมกันหลายหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เพื่อเดินทางไปยังวัด เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการก่อสร้างในอนาคตต่อไป

ปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้คอนกรีต

 

Share: