นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนซ่อมสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้และให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ อำเภอธาตุพนม ทอดถวาย ณ ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนมฯ
Admin Namkam

Share: