นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 และบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 19 ตำบลน้ำก่ำ

 

Share: