เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่

ตามนโยบายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เน้นย้ำกับทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทำให้ชาวนครพนมทุกคนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า ผู้นำต้องทำก่อน กับ 4 แนวนโยบายที่ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดย 1 ในนั้นคือ โครงการหน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ เข้าร่วมกิจกรรม หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นการต้อนรับประชาชาชนที่เข้ามารับบริการ จากเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

Share: