เทศบาลตำบลน้ำก่ำ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมฯ ตามที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ได้กำหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น หลังจากเสร็จงานนมัสการองค์พระธาตุพนม เพื่อให้บริเวณวัดเข้าสู่สภาพปกติ

Share: