ประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลน้ำก่ำ

28 มี.ค. 2566 นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลน้ำก่ำ โดยมีรองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Share: