โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและได้มอบโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

Admin Namkam

Share: