เปิดโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัฒนา แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการเป็นการส่งความสุขให้ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในปี พ.ศ. 2566 นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีฯ จึงได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปัจจุบันทรงโปรดให้ดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  จึงได้จัดโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนตำบลน้ำก่ำ

 

Share: