ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2565 นายทองสอน ระทะนาม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ”

Share: